Kolačići nam pomažu u isporuci naših usluga. Korištenjem naših usluga pristajete na naše korištenje kolačića.

Moj parking pomoćnik

Mobilna i web aplikacija koja ti omogućava brzo i jednostavno plaćanje parkiranja, bez dodatnih troškova.

Saznaj više
PayDo

Opći uvjeti korištenja PayDo internet stranica

Opće informacije o trgovačkom društvu

Naziv: Infoart grupa d.o.o.
Adresa: Lastovska 23, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 60162542127

Služba za korisnike:

Opće odredbe

Tvrtka Infoart grupa d.o.o. (dalje u tekstu: "IG") pruža online uslugu na World Wide Web mreži (Internetu) putem svojih Internet stranica na domeni paydo.hr (https://paydo.hr) te putem PayDo mobilne aplikacije (oboje zajedno dalje u tekstu: "PayDo usluga") dostupne za Android i iOS mobilne uređaje.

PayDo usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga te provođenja financijskih transakcija.

Ovi Opći uvjeti korištenja (dalje u tekstu: „Uvjeti“) propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike (dalje u tekstu: "Korisnici" ili "Korisnik"). Označavanjem potvrdnog polja kvačicom prilikom registracije za PayDo uslugu Korisnici iskazuju da se slažu s ovim Uvjetima te pristaju na korištenje PayDo usluge u skladu s njima. Pravo Korištenja PayDo usluge osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe, niti je bilo koji Korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.

PayDo usluga se pruža putem PayDo sustava.

Bilo kakvo povezivanje s PayDo sustavom i njegovo korištenje mimo PayDo Internet stranica i PayDo mobilne aplikacije bez izričitog pismenog odobrenja IG je strogo zabranjeno. Ova zabrana se odnosi na sve strane, uključujući Korisnike i treće strane koji bi povezivanje s PayDo sustavom i njegovo korištenje htjeli ostvariti, ili su već ostvarili, putem vlastitih Internet stranica, mobilnih aplikacija i/ili ostalih tehnologija.

Kršenje gore navedene zabrane nelegitimnog korištenja PayDo sustava može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

IG zadržava pravo trenutno onemogućiti pristup PayDo sustavu u slučaju bilo kakvog ponašanja Korisnika i/ili treće strane koje krši gore navedenu zabranu ili koje IG, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u slučaju nepoštivanja Uvjeta korištenja.

IG pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da za svu robu i usluge koje se nalaze u distribuciji i prodaji putem PayDo usluge ima sklopljene ugovore o prodaji roba i usluga sa stvarnim davateljima tih usluga ili njihovim posrednicima u prodaji.

Cijene su izražene u kunama (HRK) i sadrže PDV te vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

Cijene mogu biti prikazane i u nekoliko svjetskih valuta, s time da je preračunati iznos informativan.

Sjedište IG-a je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati kao posljedica korištenja PayDo usluge (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem PayDo usluge Korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev proizašao iz ili koji je u vezi s ovim Uvjetima u nadležnosti suda u Zagrebu.

Korisnik se slaže i prihvaća da pristup PayDo usluzi ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen kako zbog rutinskog održavanja PayDo Internet stranica tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran IG.

Korisnik može svoje upite, komentare, prigovore i reklamacije poslati pismeno (poštom ili emailom), a IG će poslati pismeni odgovor (poštom ili emailom) u zakonskom roku.

Prihvaćanje Uvjeta

Označavanjem potvrdnog polja kvačicom prilikom registracije za PayDo uslugu, Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s ovim Uvjetima, kao i svim ostalim pravilima i uvjetima korištenja PayDo usluge.

Ako se Korisnik ne slaže s navedenim Uvjetima ili ako ima manje od 16 godina, upućuje se istog da ne koristi PayDo uslugu.

Promjene Uvjeta

IG zadržava pravo u bilo kojem trenutku, ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta te takve promjene stupaju na snagu danom objave na PayDo Internet stranicama.

Stoga se savjetuje Korisnike da s vremena na vrijeme ponovno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavkom korištenja PayDo usluge ili nastavkom korištenja bilo kojeg dijela njihovog sadržaja i nakon objave novih promijenjenih Uvjeta, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene. 

IG zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, što uključuje i PayDo uslugu odnosno bilo koji njezin dio, servise, PayDo Internet stranice, PayDo mobilnu aplikaciju ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje PayDo usluge.

IG ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja PayDo Internet stranica kako bi osigurao poštivanje ovih Uvjeta i pozitivnih zakonskih propisa.

Odgovornost

Korisnik PayDo uslugu koristi isključivo na svoju osobnu odgovornost.

Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje.

Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole IG-a te prihvaća da IG nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Ni u kojem slučaju IG neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja PayDo usluge, kao i za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja PayDo usluge.

Korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje PayDo usluge te sve sa tim povezane troškove. Odgovornost Korisnika odnosi se na sve štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom.

Uz prethodno navedene uvjete, IG neće biti odgovoran, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na PayDo Internet stranicama ili PayDo mobilnoj aplikaciji, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do Korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim IG od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom PayDo usluge od strane Korisnika.

Korisnici ne smiju putem PayDo usluge objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja IG, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.

Korisnik ne smije koristiti PayDo uslugu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promidžbe.

Korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj PayDo usluge.

Autorska prava

PayDo sustav, PayDo Internet stranice i PayDo mobilna aplikacija privatno su vlasništvo IG-a. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem PayDo usluge mora biti u skladu s ovim Uvjetima.

Povezivanje na PayDo sustav i njegovo korištenje, što uključuje korištenje računalnih resursa na kojima se PayDo sustav izvodi, mimo PayDo Internet stranica i PayDo mobilne aplikacije bez izričitog pismenog odobrenja IG je strogo zabranjeno. U svrhu ostvarivanja povezivanja s PayDo sustavom obratite se IG radi daljnjih informacija.

Svi materijali koji se nalaze na PayDo sustavu, PayDo Internet stranicama i PayDo mobilnoj aplikaciji ekskluzivno su pravo IG-a ili se koriste uz odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje ili mijenjanje na drugi način PayDo sustava, PayDo Internet stranica i/ili PayDo mobilne aplikacije bez izričitog odobrenja IG-a strogo je zabranjeno!

Kršenje ovih Uvjeta može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Zabrana neovlaštenog raspolaganja

Zabranjuje se trećim osobama da bez izričitog pisanog ovlaštenja IG neovlašteno koriste programska rješenja IG na način da:

 • posreduju u pružanju PayDo usluge putem svojih programskih rješenja za krajnje korisnike kao i ugradnja u pružanje PayDo usluge svojim PayDo poslovnim računom i svojom naknadom (ili na neki drugi način),
 • razvijaju i distribuiraju vlastita programska rješenja za krajnje korisnike koja se povezuju na PayDo sustav (pa i bez posredovanja te korištenja PayDo poslovnog računa i naknade treće strane),
 • neovlašteno pristupaju i koriste PayDo sustav (računalne resurse IG) u svrhu otkrivanja načina rada sustava i razvitka vlastitih programskih rješenja,
 • razvijaju sučelja prema PayDo kao npr. povezivanje programskih rješenja za krajnje korisnike sa sučeljem treće strane i potom povezivanje sa PayDo sustavom i slično.
 • stavljaju u promet ili posjedovati računalni program znajući ili imajući razloga vjerovati da time povređuju pravo IG.

Zabranjuje se trećim osobama stavljanje u promet ili posjedovanje u komercijalne svrhe bilo kojeg sredstva čija je jedina namjena olakšati neovlašteno uklanjanje ili osujećivanje rada tehničkog uređaja koji služi za zaštitu računalnog programa.

Postupanje suprotno naprijed navedenom rezultirat će podnošenjem odgovarajućih kaznenih prijava te sudskim postupcima sukladno važećim propisima Republike Hrvatske te Direktivi Europskog parlamenta i vijeća o pravnoj zaštiti računalnih programa.

Registracija Korisnika - Korisnički račun

Za korištenje PayDo usluge putem PayDo internet stranica Korisnik se mora prijaviti u sustav pomoću adrese e-pošte i lozinke (zaporke) koje će navesti u postupku registracije Korisnika. Za korištenje PayDo usluge putem PayDo mobilne aplikacije, uz gore navedenu prijavu moguća je i prijava u sustav kao „gost“.

U postupku registracije Korisnika i otvaranja Korisničkog računa IG će od Korisnika prikupljati određene osobne podatke koji podliježu zaštiti osobnih podataka Korisnika. Označavanjem potvrdnog polja kvačicom prilikom registracije za PayDo uslugu, Korisnik daje privolu za korištenje osobnih podataka u svrhu pružanja PayDo usluge. Korisnik je obvezan u postupku registracije i prilikom popunjavanja osobnog profila navesti točne, potpune i važeće podatke. U postupku registracije nije dopušteno korištenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, te podataka koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni djeci i maloljetnicima. Nije dopušteno registriranje dva ili više korisničkih računa u korist jedne pravne ili fizičke osobe. U slučaju kršenja ovih pravila IG ima pravo deaktivirati ili izbrisati Korisnički račun.

Aktivacijom korisničkog računa Korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na PayDo Internet stranicama i/ili u PayDo mobilnoj aplikaciji.

IG zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti daljnjeg korištenja Korisničkog računa za koje je Korisnik registriran bez da Korisniku navodi razlog ukidanja ili uskraćivanja korištenja Korisničkog računa. Neiskorištena novčana sredstva na PayDo korisničkom računu bit će vraćena Korisniku.

Prijava Korisnika kao gost

Ukoliko Korisnik PayDo usluzi pristupa putem PayDo mobilne aplikacije, Korisnik se u sustav može prijaviti i kao „gost“. U tom slučaju u sustavu se ne bilježi adresa e-pošte, lozinka te ostali podaci koji se unose prilikom registracije korisnika. IG ne odgovara za nikakvu štetu koja može nastati gubitkom mobilnog uređaja, uključujući, no ne ograničavajući se na štetu nastalu gubitkom eventualnih novčanih sredstava na računu Korisnika prijavljenog kao gost.

Zaštita osobnih podataka i sigurnost

IG se obvezuje da neće zloupotrebljavati osobne podatke Korisnika. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Korisnika (primjerice ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.). IG se obavezuje pružati zaštitu osobnih podataka Korisnika na način da prikuplja samo osnovne podatke o Korisniku, a koji su nužni za ispunjenje obveza. Svi osobni podaci Korisnika strogo se čuvaju i transferirani su TLS (Transport Layer Security ) protokolom te zbog toga ne mogu biti iskorišteni od strane trećih osoba.

IG neće dostavljati niti razotkriti osobne podatke Korisnika trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, Korisnik je dužan evidentirati promijenjene osobne podatke na PayDo Internet stranicama ili u PayDo mobilnoj aplikaciji. U slučaju da Korisnik nije evidentirao promijenjene osobne podatke na PayDo Internet stranicama ili u PayDo mobilnoj aplikaciji, IG ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbe, odnosno dostave.

Podatke koji se pristupom na PayDo internetsku stranicu automatski bilježe, a nisu osobni podaci (vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) IG ima pravo koristiti isključivo radi ocjene posjećenosti PayDo Internet stranica i radi poboljšanja njihovih sadržaja i funkcionalnosti.

Cookies ("kolačići") su informacije pohranjene na računalu Korisnika koje služe boljoj funkcionalnosti PayDo Internet stranica. U standardnoj postavci, računalo Korisnika prihvaća cookiese, a ako ih Korisnik želi isključiti, više mu neće biti dostupne opcije poput brzog odabira jednim klikom ili personalizirane početne stranice. IG se ne služi cookiesima za pohranu osobnih podataka, stoga je privatnost Korisnika zagarantirana.

IG će koristiti email adresu Korisnika samo za postupak naručivanja i plaćanja PayDo usluge.

Gore navedene odredbe o zaštiti osobnih podataka odnose se isključivo na PayDo Internet stranice i PayDo mobilnu aplikaciju.

Vrste i načini plaćanja

Plaćanje PayDo usluge omogućeno je putem PayDo korisničkog računa i sljedećih kreditnih i debitnih bankovnih kartica: MasterCard, Maestro (samo za plaćanje uz jednokratni unos kartice), Visa i Diners.


Nadopuna PayDo korisničkog računa se može izvršiti putem uplate po ponudi (virmansko plaćanje) ili putem kreditnih i debitnih bankovnih kartica: MasterCard, Maestro, Visa i Diners.

Plaćanjem putem bankovnih kartica upravlja treća strana (Corvus Info d.o.o.) kroz uslugu CorvusPay (usluga autorizacije i naplate kreditnih i debitnih bankovnih kartica putem interneta – Internet Payment Gateway), a koja zaprima broj bankovne kartice i ostale podatke isključivo za identifikaciju i odobrenje transakcije.

CorvusPay logo

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka (broj kartice, datum važenja i CVV kod) već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vaše PayDo aplikacije odnosno web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu te se ne pohranjuju na IG serverima. IG ne odgovara za slučaj neovlaštenog korištenja podataka bankovne kreditne kartice Korisnika.

CorvusPay formular za upis platnih podataka osiguran je TLS transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi PCI DSS Level 1 koja predstavlja najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica.

Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Sigurnosni programi

MasterCard® SecureCode™, Verified by Visa

Naručivanje i kupnja

Za naručivanje i kupnju putem PayDo usluge Korisnik prolazi sljedeće korake:

 1. Registracija (prijava) Korisnika
 2. Odabir artikala (vrsta, količina, način preuzimanja i dr.)
 3. Prosljeđivanje narudžbe (pregled svih podataka, posljednja provjera prije kupovine, i dr.)
 4. Odabir načina plaćanja
 5. Plaćanje - biranje načina plaćanja i upisivanje podataka potrebnih za plaćanje (CorvusPay)
 6. Unos podataka za račun
 7. Upisivanje podataka potrebnih za plaćanje (CorvusPay) – u slučaju plaćanja bankovnim karticama
 8. Potvrda o provedenom plaćanju (CorvusPay) – u slučaju plaćanja bankovnim karticama
 9. Potvrda kupnje i kreiranje računa za izvršenu kupnju (IG)

Prigovori i Reklamacije

Svi prigovori i reklamacije mogu se slati u pisanom obliku poštom ili putem emaila na:

 • Infoart grupa d.o.o., Lastovska 23, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 60162542127, email: support@paydo.hr