Virovitica
receipt

Satna i dnevna

parkirna karta

(za kratki vremenski period unutar pojedine parkirne zone)

receipt

Nalog za plaćanje

plaćanje naloga

(nalog za plaćanje parkirne karte izdan od kontrolora parkiranja)


Poslovni park Virovitica d.o.o.

Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 21/III, 33000 Virovitica

Telefon: 033 721 786

FAX: 033 722 095

OIB: 03136769948

E-mail: poslovnipark@poslovnipark.hr

Web: www.poslovnipark.hr