Rovinj
receipt

Dnevna za odabrani datum

parkirna karta

(za dnevnu kartu s odabirom datuma početka trajanja karte)

receipt

Satna i dnevna

parkirna karta

(za kratki vremenski period unutar pojedine parkirne zone)

receipt

Nalog za plaćanje

plaćanje naloga

(nalog za plaćanje parkirne karte izdan od kontrolora parkiranja)


Komunalni servis d.o.o.

Adresa: Trg na Lokvi 3A, 52210 Rovinj

Telefon: (052) 813 230

FAX: (052) 813-210