Rovinj
receipt

Satna i dnevna

parkirališna karta

(za kratki vremenski period unutar pojedine parkirališne zone)

receipt

Nalog za plaćanje

plaćanje naloga

(nalog za plaćanje parkirališne karte izdan od kontrolora parkiranja)


Komunalni servis d.o.o.

Adresa: Trg na Lokvi 3A, 52210 Rovinj

Telefon: (052) 813 230

FAX: (052) 813-210