Osijek
receipt

Povlaštena (stanarska)

parkirališna karta

(za stanare s autorizacijom za ulicu stanovanja)

receipt

Satna i dnevna

parkirališna karta

(za kratki vremenski period unutar pojedine parkirališne zone)

receipt

Nalog za plaćanje

plaćanje naloga

(nalog za plaćanje parkirališne karte izdan od kontrolora parkiranja)


ELEKTROMODUL D.O.O.

Adresa: Ribarska 4, 31000 Osijek

Telefon: (031) 358 411

FAX: (031) 359 616